Adatvédelmi Nyilatkozat

 

A Budapesti Metropolitan Egyetem adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 

A Budapesti Metropolitan Egyetem KarrierPortál egyes szolgáltatásai csak regisztrált felhasználók számára érhető el. A regisztráció online módon lehetséges.

 

Jelenlegi és végzett hallgatók számára:

Az adatkezelés célja: az állást vagy szakmai gyakorlati helyet kereső hallgatók nyilvántartása, az állást vagy szakmai gyakorlati helyet kereső hallgatók személyre szabott kiszolgálása, az önéletrajz tárolása és a munkáltatók rendelkezésére bocsátása, az állást kereső hallgatók értesítése, hirdetés küldése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. és 14. §§-ai, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a.

A kezelt adatok köre: alapadatok (név, e-mail cím, mobilszám, születési dátum, anyja neve, levelezési cím), tanulmányi adatok (képzés típusa, szak szakirány, tagozat, végzés éve), munkahelyi adatok (cég neve, munkahelyi telefonszám, cég címe, munkaterület, munkakör), valamint a regisztrált felhasználó fényképe.

Az adatkezelés időtartama: az érintett adat megadásától számított 6 évig, illetve az adatok törlését kérő nyilatkozat megküldéséig.

Nyilvánosságra hozatal: azon adatok, melyekre vonatkozóan az érintett a nyilvánosságra hozatalra engedélyt adott („publikus” megjelöléssel) a jelszó kivételével a regisztrált munkáltatók körében nyilvánosságra kerülnek.

 

A feltöltött önéletrajzokhoz és a publikussá tett személyes adatokhoz a regisztrált munkáltatók hozzáférnek. Az adatok megadása és az önéletrajzok feltöltése a személyes adatok szűk körben történő nyilvánosságra hozatalát jelenti, melynek kockázatai:

 

Az önéletrajzok között a Budapesti Metropolitan Főiskola KarrierPortál munkatársai a regisztrált munkáltatók kérésének megfelelően előszűrést végezhetnek, melynek eredményéről és a kiválasztott pályázókról tájékoztatja a munkáltatót.

 

Munkáltatók számára:

A munkáltatói szolgáltatásokat csak regisztrált munkáltatók vehetik igénybe.

Az adatkezelés célja: álláshirdetések feladása, önéletrajzokhoz való hozzáférés, szakmai hírlevél küldése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. és 14. §§-ai.

A kezelt adatok köre: a cég neve és címe, tevékenységi területe, a cég honlapjának címe, a kapcsolattartó neve, beosztás, telefonszáma és e-mail címe.

Az adatkezelés időtartama: az érintett adat megadásától számított 6 évig, illetve az adatok törlését kérő nyilatkozat megküldéséig.

 

A regisztrált munkáltatók elektronikus szakmai hírlevelet kapnak. A hírlevél küldését a regisztrált munkáltató lemondhatja.

 

Az adatok feldolgozását a Budapesti Metropolitan Egyetem KarrierCentruma (Adatkezelő) végzi.

Adatainak kezeléséről az Adatkezelőtől bármikor tájékoztatást kérhet, továbbá pontos nevének és címének megadásával, írásbeli nyilatkozatban kérheti személyes adatainak helyesbítését valamint azok nyilvántartásból való törlését. 

Az Adatkezelő az érintett adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben meghatározott feltételeknek megfelelően bizalmasan kezeli.

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket illetőleg kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat az Adatkezelő védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében az Adatkezelő külön védelmi intézkedéseket hozott. 

Jogainak megsértése setén Ön az Adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi biztoshoz fordulhat.

A regisztráció elfogadásával Ön kijelenti, hogy a regisztrációs lapon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek és tudomásul veszi, hogy az adatbázisba nem tölthető fel olyan kép és adat, mely más személyhez fűződő jogainak sérelmével jár, illetőleg más jogszabályba ütközik. A feltöltött képpel kapcsolatban felmerülő jogvitákért az Adatkezelő nem vállal felelősséget.

 

(Készítette: dr. Bathó Gábor)